menu x

menu x
menu x

Nieuws

NetwerkBorrel Missionair Platform

Er was niet een saai digitale, maar een ouderwets real life NetwerkBorrel afgelopen donderdag in de Leeuwendaalkerk in Rijswijk. Onderstaande foto’s vertellen het verhaal: vanuit Den Haag en omliggende gemeentes waren 24 vertegenwoordigers van missionaire projecten, pioniersplekken en kerken. Ze werden toegesproken door stadsdominee Petra de Nooy, maar vooral waren ze met elkaar in gesprek. Zoals je op de foto’s ziet, netwerken gebeurde coronaproof vanaf een vaste plek op een stoel, maar dat deerde niemand; er werd enthousiast bijgepraat, contacten gelegd en afspraken gemaakt! 24 september is de volgende NetwerkBorrel, ook in de Leeuwendaalkerk, van 17.00-19.00 uur.
Lees meer
Youtube
Twitter
Over ons
Over ons

Missionair Platform Den Haag is een nieuwe naam sinds 7 januari 2019 voor wat eerder heette: Den Haag in Beweging voor Jezus Christus. Deze beweging is in 2010 gestart door een aantal predikanten en leden van enkele protestantse kerken in Den Haag. Hun verlangen was toen dat er vanuit de kerken nieuwe christelijke gemeenschappen zouden ontstaan, in diverse contexten van Den Haag, waarin iets te proeven zou zijn van de kracht van Jezus Christus. Tegelijk richtten ze zich op verbindingen tussen kerken en pioniersplekken en hun pioniers en voorgangers en belangstellenden.

Dat verlangen is ook het verlangen van het Missionair Platform Den Haag. Aan het Platform zijn inmiddels meer dan 20 kerken en pioniersplekken verbonden. Het zijn kerken en pioniersplekken van diverse komaf. Er is diversiteit in leeftijd: oude en jonge geloofsgemeenschappen, maar ook komt er een diversiteit in ethniciteit: autochtone kerken en migrantenkerken.

Aan de ontwikkeling van het platform wordt actief gewerkt door een kernteam.

 

Missie en Visie
Missie en Visie

Missionair Platform Den Haag is een beweging van kerken en christelijke gemeenten, met het doel elkaar te versterken in de missionaire opdracht van de kerken in Den Haag. We delen met elkaar het verlangen dat we met meer inwoners van de stad Den Haag de Here God zullen eren en Jezus Christus (beter) zullen leren kennen en dienen.

We willen elkaar als geloofsgemeenschappen daarom stimuleren en ondersteunen om het Evangelie van Jezus Christus uit te dragen en dienstbaar te zijn aan de stad. In het bijzonder denken we daarbij aan de mogelijkheid om nieuwe gemeenten te stichten.

We geloven dat we geroepen worden elkaar over grenzen van ras en denominatie heen aan te vullen en te helpen nieuwe uitdagingen aan te gaan.

We werken vanuit de volgende kernwaarden:

 1. Focus op het Evangelie – We geloven dat niets de vrede en de gezondheid van de stad zo bevordert als verspreiding van het Evangelie van Jezus Christus. Het vernieuwt individuele levens en helpt het weefsel van de stad te herstellen.
 2. ContextueelWe geloven dat het oude Evangelie kracht heeft op haar specifieke manier in de actuele en concrete situatie van vandaag.
 3. Positief over de stadWe zien de stad als een bijzondere plaats voor christenen om te wonen en het licht van Jezus Christus te laten schijnen
 4. HolistischWe ervaren dat het Evangelie van Jezus Christus een is zaak van woord en daad, ziel en lichaam, individu en gemeenschap.
 5. Beweging georiënteerdWe geloven dat het een zegen is voor de stad als een diversiteit van kerken samen optrekt om Christus te dienen.

Partnerschap
Partnerschap

Wie partner is van Missionair Platform Den Haag behoort tot een beweging van kerken en christelijke gemeenten, die:

 1. Met elkaar de visie delen om het Evangelie van Jezus Christus door te geven aan mensen in diverse wijken en buurten van de stad Den Haag e.o.
 2. De vijf opgestelde kernwaarden met elkaar delen: 1. focus op het Evangelie van Jezus Christus, 2. contextueel, 3. positief over de stad, 4. holistisch en 5. beweging georiënteerd (Voor een uitwerking hiervan zie: missie & visie).
 3. De intentie hebben voor elkaar te bidden, elkaar te ondersteunen en samen te werken met het oog op missionaire en diaconale gemeenschapsvorming.
 4. Oog hebben voor het belang van het stichten van nieuwe gemeenten om niet-christenen te bereiken met het Evangelie.
 5. Meedoen in een leergemeenschap (met netwerkbijeenkomsten, cursussen en minisymposia e.d.) om van elkaars initiatieven – inclusief fouten – successen en uitdagingen te leren.
 6. Als kerken en christelijke gemeenten naar elkaar verwijzen.
 7. Bijdragen aan de kosten die we met elkaar maken door een jaarlijkse financiële ondersteuning.

Als u zich verbonden weet met deze punten en als u zich wilt oriënteren of uw kerk/gemeente/nieuwe christelijke geloofsgemeenschap, partner kan worden van het Missionair Platform Den Haag: we komen graag met u in contact!