menu x

menu x
menu x

Nieuws

Samen Hemelvaartsdag vieren in De Grote of Sint-Jacobskerk

Net als voorgaande jaren organiseert het Missionair Platform Den Haag op Hemelvaartsdag weer een gezamenlijke viering in samenwerking met verschillende kerken. Dit jaar is de dienst in De Grote of Sint Jacobskerk in het centrum van Den Haag.  De grootschalige viering is een vervolg op de zegen van voorgaande jaren. Met de hoeveelheid kerken die intussen meedoen aan de goedbezochte en feestelijke kerkdienst zijn wij uit ons jasje gegroeid, dus is er dit jaar gekozen voor een grotere kerk, met plek voor ca. 1000 mensen.Het is mooi om te zien hoe er tussen verschillende kerken wordt samengewerkt om het Lichaam van Christus op een bijzondere manier gestalte te geven. Het belooft een mooie dienst te worden. Vier het mee De dienst start donderdag 9 mei…
Lees meer
Youtube
Twitter
Over ons
Over ons

Missionair Platform Den Haag is een nieuwe naam sinds 7 januari 2019 voor wat eerder heette: Den Haag in Beweging voor Jezus Christus. Deze beweging is in 2010 gestart door een aantal predikanten en leden van enkele protestantse kerken in Den Haag. Hun verlangen was toen dat er vanuit de kerken nieuwe christelijke gemeenschappen zouden ontstaan, in diverse contexten van Den Haag, waarin iets te proeven zou zijn van de kracht van Jezus Christus. Tegelijk richtten ze zich op verbindingen tussen kerken en pioniersplekken en hun pioniers en voorgangers en belangstellenden.

Dat verlangen is ook het verlangen van het Missionair Platform Den Haag. Aan het Platform zijn inmiddels meer dan 20 kerken en pioniersplekken verbonden. Het zijn kerken en pioniersplekken van diverse komaf. Er is diversiteit in leeftijd: oude en jonge geloofsgemeenschappen, maar ook komt er een diversiteit in ethniciteit: autochtone kerken en migrantenkerken.

Aan de ontwikkeling van het platform wordt actief gewerkt door een kernteam.

 

Missie en Visie
Missie en Visie

Als kerken en organisaties hebben we elkaar nodig in Den Haag waar in een grote diversiteit van diaconale en missionaire activiteiten de kerk vorm krijgt. Samen vormen we een kerkelijk ecosysteem
waar delen, leren en vieren centraal staan, bewogen door Gods liefde voor de stad.

De missie van het Missionair Platform Den Haag is samen nieuwe manieren van kerkzijn ontdekken met impact in de stad. Samen te vieren, te dragen, te leren en verhalen te delen.

In het proces hebben we 4 waarden ontwikkeld:

Den Haag - samen
Als kerken, projecten en organisaties zijn we allemaal verbonden en deel van Gods missie in de stad, gegeven aan elkaar en aan de stad. Een wederzijdse en gelijkwaardige relatie: we vullen elkaar aan en hebben elkaar nodig. Wat één kerk raakt, raakt ons allemaal, wat de stad raakt, raakt ons.

Diversiteit
Diversiteit is onze tweede waarde. De stad is veelkleurig en divers in culturen, tradities en sociale lagen. Dit is een rijkdom, hoewel hier ook nog een grote kans voor groei is. Inclusiviteit en meerstemmigheid is van belang wat betreft inhoud, plaats en organisatie.

Durf
God nodigt uit te volgen buiten de gebaande wegen, op plekken waar liefde nodig is. Hierbij is durf nodig: we weten niet wat er komt, wie we ontmoeten en wat we leren. Durf om in beweging te komen, te vertrouwen, om te mislukken en opnieuw te beginnen, nieuwe wegen te zoeken en te vinden, om controle los te laten, bij kwetsbaarheid en bij verschillen.

Discipelschap
Al ons handelen wordt radicaal gestempeld door het leven van Jezus. Hoe Hij het ons voorleefde, hoe Hij in ons leeft als de Opgestane Heer en de Heilige Geest voor ons uitgaat naar de stad die Hij liefheeft en kent als schepper. Zijn koninkrijk is dichtbij.

Partnerschap
Partnerschap

Wie partner is van Missionair Platform Den Haag behoort tot een beweging van kerken en christelijke gemeenten, die:

  1. Met elkaar de visie delen om het Evangelie van Jezus Christus door te geven aan mensen in diverse wijken en buurten van de stad Den Haag e.o.
  2. De vier opgestelde waarden met elkaar delen: 1. Den Haag - samen, 2. Diversiteit, 3. Durf, 4. Discipelschap (Voor een uitwerking hiervan zie: missie & visie).
  3. De intentie hebben voor elkaar te bidden, elkaar te ondersteunen en samen te werken met het oog op missionaire en diaconale gemeenschapsvorming.
  4. Oog hebben voor het belang van het stichten van nieuwe gemeenten om niet-christenen te bereiken met het Evangelie.
  5. Meedoen in een leergemeenschap (met netwerkbijeenkomsten, cursussen en minisymposia e.d.) om van elkaars initiatieven – inclusief fouten – successen en uitdagingen te leren.
  6. Als kerken en christelijke gemeenten naar elkaar verwijzen.
  7. Bijdragen aan de kosten die we met elkaar maken door een jaarlijkse financiële ondersteuning.

Als u zich verbonden weet met deze punten en als u zich wilt oriënteren of uw kerk/gemeente/nieuwe christelijke geloofsgemeenschap, partner kan worden van het Missionair Platform Den Haag: we komen graag met u in contact!