menu x

menu x
menu x

Doneren

Missionair Platform Den Haag is afhankelijk van giften. Uw steun is nodig, in gebed en financiën. Helpt u ons mee in de ontwikkeling van missionaire en diaconale gemeenschappen in Den Haag en omgeving? U kunt u gift overmaken aan: NL92 TRIO 0781 4172 87.

Om het netwerk van Den Haag in Beweging voor Jezus Christus (Nu dus: Missionair Platform Den Haag)  financieel te ondersteunen is op 6 februari 2013 opgericht:

Stichting 'Vrienden van Den Haag in Beweging voor Jezus Christus'
Oeverbiesstraat 20
2548 WP Den Haag
RSIN/fiscaal nummer 852464344
Bankrekening: NL92TRIO0781417287

De stichting heeft als doel: het (financieel) ondersteunen en bevorderen van alle missionaire activiteiten van Den Haag in Beweging voor Jezus Christus, in het bijzonder voor het stichten van missionaire en diaconale gemeenschappen.

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende leden:

  • Henk-Willem Laan, voorzitter
  • David van Keulen, secretaris (06-18086812, david@davidvankeulen.nl)
  • Erik Kemink, penningmeester

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging.

Het actuele beleidsplan is hier te vinden. Na afloop van elk (boek)jaar zal het bestuur verslag doen van de uitgevoerde activiteiten en een financiële verantwoording verzorgen.