menu x

menu x
menu x

Doneren

Missionair Platform Den Haag is afhankelijk van giften. Uw steun is nodig, in gebed en financiën. Om het netwerk van Missionair Platform Den Haag financieel te beheren  is opgericht:

Stichting Vrienden van Missionair Platform Den Haag
Blauw Glidkruid 6
2498 DC Den Haag
RSIN/fiscaal nummer 852464344
Bankrekening: NL92TRIO0781417287

De stichting heeft als doel: het (financieel) ondersteunen en bevorderen van alle activiteiten van Missionair Platform Den Haag, in het bijzonder voor het stichten van missionaire en diaconale gemeenschappen.

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende leden:

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging.

Het actuele beleidsplan is hier te vinden.

Na afloop van elk (boek)jaar zal het bestuur verslag doen van de uitgevoerde activiteiten en een financiële verantwoording verzorgen. Het laatste verslag vindt u hier.