menu x
menu x
menu x
menu x
menu x

Netwerkborrel 19 januari: Welkom!

  • 12 januari 2023
(for english: see further down below)
Allereerst wensen we je een gezegend 2023 toe. We bidden dat het een jaar mag zijn vol liefde, gezondheid, samenwerken en omzien naar elkaar!

Op donderdag 19 januari houden we een netwerkborrel in de Leeuwendaalkerk in Rijswijk. Aan de hand van de volgende twee onderwerpen willen we ook vooral tijd nemen om elkaar te ontmoeten: 

Gijs van der Tang: Veldwerker in Den Haag
Als eerste (gast)spreker verwelkomen we donderdag Gijs van der Tang, veldwerker in de regio Haaglanden. Gijs is met vaste regelmaat met zijn bus ’s nachts in Den Haag te vinden op plekken waar de nood hoog is. Mensen die worstelen met dakloosheid of die hun huis dreigen kwijt te raken, worden door Gijs zonder onderscheid des persoons geholpen.
In zijn bus heeft hij hulpgoederen mee, zoals voedsel, kleding en artikelen voor persoonlijke hygiëne etc. waarmee hij velen in hun eerste levensbehoefte kan ondersteunen. Daarbij gaat hij met de mensen die hij ontmoet het gesprek aan, ook om te ontdekken wat hij verder voor hen kan betekenen.


Gijs van de Tang wil zijn ervaringen graag met ons delen. In de groepjes kunnen we vervolgens met elkaar bespreken wat hierin onze positie is en die van onze kerk of gemeenschap.

Interactieve kaart
Door het ontwikkelen van een interactieve kaart willen we als Missionair Platform de mogelijkheid bieden om kerken en missionaire projecten in Den Haag beter zichtbaar maken. Aan de hand van de Interactieve kaart kan iedere kerk zich met een eigen unieke audiovisuele presentatie voorstellen en belangrijke contactgegevens delen.
 
Op deze wijze kunnen we elkaar onderling beter vinden en zijn we als kerken beter zichtbaar voor mensen die geïnteresseerd zijn en die ons nog niet kennen


(Zo’n kaart zou er in de basis zo uit kunnen zien)

Sheelagh Brinkhof zal deze dag kort uitleggen wat we hiervoor de komende tijd kunnen gaan doen, ook richting jou of je gemeente. Stel vooral je vragen over dit project en mocht je hiervoor ideeën hebben, dan zijn deze ook zeer welkom. Het is belangrijk dat het een kaart wordt voor ons allemaal.

Donderdag 19 januari 17:00u – 19:00u
Locatie: Leeuwendaalkerk, Oranjelaan 62, 2281 GG Rijswijk
Thema’s : Veldwerken in Den Haag, Interactieve kaart

Kun je bij de netwerkborrel zijn? Mail ons s.v.p.!
(secretariaat@missionairplatformdenhaag.nl)
 English Version

First of all, we wish you a blessed 2023. We pray it will be a year full of love, health, working together and looking out for one and other!

On Thursday 19 January we will organise a networking event in the Leeuwendaalkerk in Rijswijk, where we will be able to meet one and other based on the following two topics:

Gijs van der Tang: Fieldworker in The Hague
On Thursday, we welcome Gijs van der Tang, fieldworker in the Haaglanden region, as our first (guest) speaker. Gijs can regularly be found with his bus at night in The Hague in places where the need is high. He helps people, who are struggling with homelessness or those who are at risk of losing their homes. In his bus with relief goods he has food, clothing, items for personal hygiene, etc. In this way he supports many people in their basic needs. In addition, he enters into a conversation with them to discover how he can be of service.He would like to share his experiences with us. In the groups we can then discuss with each other what our position is in this and that of our church or community.

Interactive map
In order to make churches and missionary projects in The Hague more visible, The Missionair Platform is developing an interactive map, so that in the near future churches and projects are more easily found online and are also more visible for people who are interested and who do not know us yet. Every church will have the opportunity to have a unique video presentation made, in which the church can present itself and give important contacting details.


(This is how a map could look)

Sheelagh Brinkhof will briefly explain what we will be doing for this project in the near future. Please feel free to ask your questions and share your ideas with us. It is important that the map is useful for all of us.

Thursday 19 January 5:00 pm – 7:00 pm
Location: Leeuwendaalkerk, Oranjelaan 62, 2281 GG Rijswijk
Themes : Fieldworks in The Hague, Interactive map

Would you like to join us at the Netwerkborrel? Please send us an email! (secretariaat@missionairplatformdenhaag.nl)

Samen Hemelvaartsdag vieren in De Grote of Sint-Jacobskerk

Net als voorgaande jaren organiseert het Missionair Platform Den Haag op Hemelvaartsdag weer een gezamenlijke viering in samenwerking met verschillende kerken. Dit jaar is de dienst in De Grote of…

Theologische leeskring ‘Vrede op aarde’

Hoe verwoord je wat Christus voor ons gedaan heeft voor mensen die niet vertrouwd zijn met het evangelie? Over deze vraag is al eeuwenlang nagedacht, maar iedere tijd vraagt weer…

NETWERKBORREL 18 JANUARI

Het lijden is in onze gebroken wereld alom tegenwoordig. Hoe ga je om met lijden dat zo groot is dat er geen woorden voor zijn, of wanneer schaamte ons belemmert…

NETWERKBORREL MET WETHOUDER BREDEMEIJER DO 14 SEP

Let op: we beginnen om 17:00u. Kom dus bij voorkeur rond 16:45u binnen. Voor onze aankomende netwerkborrel hebben wij Wethouder Hilbert Bredemeijer uitgenodigd en bereid gevonden om onze gast te…

Empowered 21

Den Haag doet mee met Empowered21 (21-24 juni in Amsterdam). Jij ook? https://youtu.be/TvzMMLnaNC0

Netwerkborrel 8 juni, Avondmaalsviering 29 juni

Netwerkborrel Omdat Stichting 488 gelooft dat elk mens gelukkiger en stabieler wordt wanneer hij zijn talenten kan inzetten en gelooft in ontmoeten, heeft zij zich als doel gesteld om de…

Al Massira training

Wil jij graag het evangelie delen met anderstaligen op een manier die aansluit bij hun cultuur? Dan vind je in Al Massira (‘De Reis’) een fantastische manier om dat te…

Hemelvaartsdagdienst Missionair Platform

Een groep Haagse kerken viert Hemelvaartsdag dit jaar gezamenlijk in de Bethelkerk Scheveningen. De kerkdienst wordt georganiseerd met het Missionair Platform Den Haag. In dit platform werken verschillende kerken uit…
  • 12 januari 2023
(for english: see further down below)
Allereerst wensen we je een gezegend 2023 toe. We bidden dat het een jaar mag zijn vol liefde, gezondheid, samenwerken en omzien naar elkaar!

Op donderdag 19 januari houden we een netwerkborrel in de Leeuwendaalkerk in Rijswijk. Aan de hand van de volgende twee onderwerpen willen we ook vooral tijd nemen om elkaar te ontmoeten: 

Gijs van der Tang: Veldwerker in Den Haag
Als eerste (gast)spreker verwelkomen we donderdag Gijs van der Tang, veldwerker in de regio Haaglanden. Gijs is met vaste regelmaat met zijn bus ’s nachts in Den Haag te vinden op plekken waar de nood hoog is. Mensen die worstelen met dakloosheid of die hun huis dreigen kwijt te raken, worden door Gijs zonder onderscheid des persoons geholpen.
In zijn bus heeft hij hulpgoederen mee, zoals voedsel, kleding en artikelen voor persoonlijke hygiëne etc. waarmee hij velen in hun eerste levensbehoefte kan ondersteunen. Daarbij gaat hij met de mensen die hij ontmoet het gesprek aan, ook om te ontdekken wat hij verder voor hen kan betekenen.


Gijs van de Tang wil zijn ervaringen graag met ons delen. In de groepjes kunnen we vervolgens met elkaar bespreken wat hierin onze positie is en die van onze kerk of gemeenschap.

Interactieve kaart
Door het ontwikkelen van een interactieve kaart willen we als Missionair Platform de mogelijkheid bieden om kerken en missionaire projecten in Den Haag beter zichtbaar maken. Aan de hand van de Interactieve kaart kan iedere kerk zich met een eigen unieke audiovisuele presentatie voorstellen en belangrijke contactgegevens delen.
 
Op deze wijze kunnen we elkaar onderling beter vinden en zijn we als kerken beter zichtbaar voor mensen die geïnteresseerd zijn en die ons nog niet kennen


(Zo’n kaart zou er in de basis zo uit kunnen zien)

Sheelagh Brinkhof zal deze dag kort uitleggen wat we hiervoor de komende tijd kunnen gaan doen, ook richting jou of je gemeente. Stel vooral je vragen over dit project en mocht je hiervoor ideeën hebben, dan zijn deze ook zeer welkom. Het is belangrijk dat het een kaart wordt voor ons allemaal.

Donderdag 19 januari 17:00u – 19:00u
Locatie: Leeuwendaalkerk, Oranjelaan 62, 2281 GG Rijswijk
Thema’s : Veldwerken in Den Haag, Interactieve kaart

Kun je bij de netwerkborrel zijn? Mail ons s.v.p.!
(secretariaat@missionairplatformdenhaag.nl)
 English Version

First of all, we wish you a blessed 2023. We pray it will be a year full of love, health, working together and looking out for one and other!

On Thursday 19 January we will organise a networking event in the Leeuwendaalkerk in Rijswijk, where we will be able to meet one and other based on the following two topics:

Gijs van der Tang: Fieldworker in The Hague
On Thursday, we welcome Gijs van der Tang, fieldworker in the Haaglanden region, as our first (guest) speaker. Gijs can regularly be found with his bus at night in The Hague in places where the need is high. He helps people, who are struggling with homelessness or those who are at risk of losing their homes. In his bus with relief goods he has food, clothing, items for personal hygiene, etc. In this way he supports many people in their basic needs. In addition, he enters into a conversation with them to discover how he can be of service.He would like to share his experiences with us. In the groups we can then discuss with each other what our position is in this and that of our church or community.

Interactive map
In order to make churches and missionary projects in The Hague more visible, The Missionair Platform is developing an interactive map, so that in the near future churches and projects are more easily found online and are also more visible for people who are interested and who do not know us yet. Every church will have the opportunity to have a unique video presentation made, in which the church can present itself and give important contacting details.


(This is how a map could look)

Sheelagh Brinkhof will briefly explain what we will be doing for this project in the near future. Please feel free to ask your questions and share your ideas with us. It is important that the map is useful for all of us.

Thursday 19 January 5:00 pm – 7:00 pm
Location: Leeuwendaalkerk, Oranjelaan 62, 2281 GG Rijswijk
Themes : Fieldworks in The Hague, Interactive map

Would you like to join us at the Netwerkborrel? Please send us an email! (secretariaat@missionairplatformdenhaag.nl)

Samen Hemelvaartsdag vieren in De Grote of Sint-Jacobskerk

Net als voorgaande jaren organiseert het Missionair Platform Den Haag op Hemelvaartsdag weer een gezamenlijke viering in samenwerking met verschillende kerken. Dit jaar is de dienst in De Grote of…

Theologische leeskring ‘Vrede op aarde’

Hoe verwoord je wat Christus voor ons gedaan heeft voor mensen die niet vertrouwd zijn met het evangelie? Over deze vraag is al eeuwenlang nagedacht, maar iedere tijd vraagt weer…

NETWERKBORREL 18 JANUARI

Het lijden is in onze gebroken wereld alom tegenwoordig. Hoe ga je om met lijden dat zo groot is dat er geen woorden voor zijn, of wanneer schaamte ons belemmert…

NETWERKBORREL MET WETHOUDER BREDEMEIJER DO 14 SEP

Let op: we beginnen om 17:00u. Kom dus bij voorkeur rond 16:45u binnen. Voor onze aankomende netwerkborrel hebben wij Wethouder Hilbert Bredemeijer uitgenodigd en bereid gevonden om onze gast te…

Empowered 21

Den Haag doet mee met Empowered21 (21-24 juni in Amsterdam). Jij ook? https://youtu.be/TvzMMLnaNC0

Netwerkborrel 8 juni, Avondmaalsviering 29 juni

Netwerkborrel Omdat Stichting 488 gelooft dat elk mens gelukkiger en stabieler wordt wanneer hij zijn talenten kan inzetten en gelooft in ontmoeten, heeft zij zich als doel gesteld om de…

Al Massira training

Wil jij graag het evangelie delen met anderstaligen op een manier die aansluit bij hun cultuur? Dan vind je in Al Massira (‘De Reis’) een fantastische manier om dat te…

Hemelvaartsdagdienst Missionair Platform

Een groep Haagse kerken viert Hemelvaartsdag dit jaar gezamenlijk in de Bethelkerk Scheveningen. De kerkdienst wordt georganiseerd met het Missionair Platform Den Haag. In dit platform werken verschillende kerken uit…